Gwarancja

Wszystkie produkty oraz urządzenia elektroniczne firmy ZDS są testowane przed wysyłką, aby zapewnić dłuższą żywotność produktów ZDS, a tym samym najlepszą obsługę swoim klientom.

Wszystkie produkty oraz urządzenia elektroniczne firmy ZDS są testowane przed wysyłką, aby zapewnić dłuższą żywotność produktów ZDS, a tym samym najlepszą obsługę swoim klientom. Kompletne Zestawy ZDS powinny być instalowane z naszymi specjalnymi urządzeniami zabezpieczającymi lub z akcesoriami takimi jak: DRP, SLP, panel kontrolny Master, Kios Kit itp. Wszystkie te urządzenia i akcesoria zostały zaprojektowane, aby chronić produkty ZDS przed niepoprawna instalacją lub innymi niespodziewanymi skutkami instalacji. ZDS jest jedyną firmą oferującą 24 miesięczną „Bezsporną Gwarancję” na Kompletne Zestawy ZDS, które są poprawnie chronione przez urządzenia zabezpieczające ZDS. Wszystkie produkty objęte gwarancją jak i również wadliwe bedą natychmiast wymienione klientowi na inny podobny produkt. Produkt, zgłoszony w ramach gwarancji wraz z Certyfikatem Użycia Produktu (zawierający informacje w jaki sposób był zainstalowany i używany), zostanie zweryfikowany przez technika firmy ZDS. W przypadku jeśli pompa została uszkodzona przez niepoprawne użycie produktu lub przez instalację niezgodną z instrukcją techniczną firmy ZDS, klient będzie musiał ponieść koszta zakupu nowej pompy. Standardowa 24 miesięczna gwarancja obejmuje produkty niezmontowane, pojedyncze części (np. silniki, części hydrauliczne, DRP, SLP, itp.) oraz produkty niechronione przez urządzenia zabezpieczające ZDS. Standardowa gwarancja pokrywa tylko wady produkcyjne i materiałowe.

Zgodnie ze standardową gwarancją, dział serwisowy firmy ZDS musi dokonać przeglądu reklamowanego produktu przed wysyłką nowego produktu do klienta. Według standardowej gwarancji oraz procedur „Bezspornej Gwarancji”, wadliwy produkt musi być dostarczony przez klienta do punktu sprzedaży, gdzie został zakupiony lub najblizszego punktu odbioru ZDS. Certyfikat Użycia Produktu musi być zawsze dołączony w kartonie do reklamowanego produktu. W przypadku kiedy reklamowany produkt, który po testach wykonanych przez dział serwisu ZDS okaże się doskonale działający, firma ZDS zastrzega sobie prawo do nałożenia opłaty na klienta w wysokości 55 euro, jako ogólne koszta kontroli.

Nie podlegają gwarancji produkty, których usterka/wada została spowodowana przez: niepoprawne warunki transportu (kiedy klient organizuje transport), nieprawidłowe połączenia elektryczne, niewłaściwe przyłącza i instalacje hydrauliczne, nieodpowiednie zastosowanie produktu niezawarte w specyfikacji technicznej, niezgodność pompowanej cieczy z materiałami konstrukcyjnymi, nadmierna ilość piasku w studni (dozwolona ilość piasku 120g/m3), prąd galwaniczny, nieautoryzowane modyfikacje techniczne, elektryczne i hydrauliczne parametry niestosowne do produktu, niedostateczna ochrona elektryczna, zużycie materiału na wskutek czasu, nieodpowiedni dobór produktu pod względem technicznym, instalacje niespełniające obowiazujących norm oraz niezabezpieczone przed klęskami żywiołowymi takimi jak wyładowania elektryczne, pożar, itp.

Produkty nowe, nieinstalowane i oryginalnie zapakowane nie podlegają gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna się z datą zakupu na podstawie dokumentu zakupu i trwa przez okres 24 miesięcy. Produkty dostarczane przez pośrednika lub dystrybutora, okres gwarancji rozpoczyna się z dniem odebrania przesyłki przez klienta końcowego po weryfikacji dokumentu sprzedaży oraz pod warunkiem, że data produkcji towaru nie przekracza okresu 48 miesięcy.

Produkty Franklin są objęte standardową 24 miesieczną gwarancją Franklin. Uznanie gwarancji nigdy nie zakłada zwrotu kosztów. Przyznanie gwarancji nie przewiduje prawa do domagania się odszkodowania z powodu strat pośrednich i bezpośrednich spowodowanych przez produkty ZDS. Jakikolwiek problem związany z warunkami gwarancji nie upoważnia klienta do zawieszenia zobowiązań umowy.

W przypadku jakiegokolwiek sporu w sprawie interpretacji umowy i/lub jej wykonania, miejscem jurysdykcji jest wyłącznie miasto Padwa.